MENU >

BHP Szkolenia Radom

Działamy od 2005r.
Naszą domeną jest jakość oferowanych usług oraz minimalna ilość nieprawidłowości kontrolnych.

Świadczymy usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny poprzez sprawowanie stałego nadzoru jako zewnętrzna służba (outsorcing na podstawie art. 23711 § 2 Kodeksu pracy) lub pracownika etatowego w Państwa firmie.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:

szkolimy z zakresu bhp i pierwszej pomocy,
sporządzamy analizy stanu bhp,
sporządzamy dokumentacje powypadkowe,
dokonujemy oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy, tworzymy instruktaże stanowiskowe na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniamy kompleksowa pomoc w realizacji nakazów i wystąpień Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.